Home » Monitoring op en rondom de brug

Monitoring op en rondom de brug

Mogelijk heeft u het gezien. Afgelopen weken zijn er een aantal dagen voorbereidende werkzaamheden op de Oude Haagsebrug geweest. Ook zijn er al vooropnames geweest bij omliggende woningen. In dit nieuwsbericht leest u hier meer over.

Monitoring op de Oude Haagsebrug

Wij zijn bezig met het monteren van de monitoring. De monitoring meet spanningen in de constructie van de brug. In de periode van september 2023 t/m januari 2024 werken wij onder de brug, terwijl er nog verkeer over de brug rijdt. Het is belangrijk om tijdens die periode goed in de gaten te houden welke spanningen er in de constructie van de brug optreden. Zo weten wij welk effect onze werkzaamheden (zoals het aanbrengen van een nieuw gedeelte van de fundering) heeft op de brug. De monitoring brengen we nu, voor de start van het werk, al aan. Op die manier kunnen we ook meten wat de huidige spanningen in de brug zijn.

Monitoring op woningen

Woningen die dicht bij de brug staan, monitoren we ook. We meten ook daar de spanningen die in de gevel optreden, zowel nu (voor start werk) als tijdens het werk. Als we tijdens de werkzaamheden hoge spanningen meten, krijgen we een melding. We zoeken dan uit waar dit aan ligt en passen wanneer nodig onze werkwijze aan. Zo voorkomen we schades.

Geluidsmetingen en trillingsmetingen

Ook meten wij tijdens de werkzaamheden de hoeveelheid geluid en trillingen als gevolg van onze werkzaamheden. Op een aantal panden dicht bij de brug plaatsen we meetapparatuur. Als geluid of trillingen boven de grenswaarde komen, krijgen wij een melding. We zoeken dan uit waar dit door komt en passen wanneer nodig onze werkwijze aan. Ook op deze manier voorkomen we schades.

Vooropnames

Ook zijn bewoners van woningen in de buurt van de Oude Haagsebrug benaderd voor een vooropname. Tijdens de vooropname maken we foto’s van de huidige staat van de woningen. Als er onverhoopt toch een schade optreedt, kunnen wij aan de hand van deze foto’s zien of de schade tijdens de werkzaamheden is ontstaan.